Rotary Nedir ?

1905 yılında kurulan ve dünya üzerindeki hizmet kulüplerinin ilki olan Rotary, iş ve mesleklerinde lider olan kimselerin, insancıl hizmetler sunmak, her meslek alanında etik değerleri özendirmek ve dünyada iyi niyet ve barışın sağlanmasına yardımcı olmak gayesi ile bir araya gelerek kurmuş olduğu uluslararası bir organizasyondur.

Rotary'nin amacı, değerli girişimlerin temeli olan hizmet idealini özendirmek, geliştirmek ve özellikle aşağıdaki dört konuda özendirip, desteklemektir:

İlk olarak: Tanışıklığın gelişmesi hizmet için bir fırsattır;

İkinci olarak: İş ve meslek hayatındaki etik değerlerin, bütün yararlı mesleklerin değerlerinin takdir edilmesi ve her Rotaryen'in iş ve mesleğinin topluma bir hizmet fırsatı sayılması;

Üçüncü olarak: Her Rotaryen'in yaşamında, iş ve meslek hayatında ve toplum hayatında hizmet idealinin uygulanması;

Dördüncü olarak: Hizmet idealinde birleşmiş iş ve meslek sahipleri arasında dünya çapında arkadaşlık ilişkileri kurularak uluslararası anlayış, iyi niyet ve barışın geliştirilmesidir.

1905 yılında belirlenen üç amaç: İş, iyi dostluk ve toplumun yararlarının gözetilmesi ve ilerlemesi amaçlar hedeflenmişti. 1910 yılında, "Rotary'nin genişlemesine önem verildiğinden, amaç sayısı beşe çıkmıştı. 1935 yılında Mexico Konvansiyonunda amaç sayısı dörde indirildi ve 1951 yılında bu amaçlar birleştirilerek dört ayrı yolu hedefleyen HİZMET İDEALİ" şeklinde ifade edildi. Bu ideal, kişinin tüm yaşamında başkalarına karşı düşünceli ve yardıma hazır davranış olarak özetlenebilir. Rotary amacının gerçek anlamı da budur.

1989 yılı Yasama Konseyi sırasında Rotary'nin esas sloganı olarak kabul edilen ve en az ve öz sözcükle ifadesini bulan "KENDİNDEN ÖNCE HİZMET" sözü, Rotary felsefesini ve bencillik taşımayan gönüllü hizmet amacını en veciz şekilde ifade ettiği için kabul edilip onaylandı.