Her yeni bir günün on iki saatinde yeni bir Rotary kulübü dünyanın bir yerlerinde kurulup kaydını yaptırmaktadır. Bu olay halen dünyanın 180 ülkesi ve coğrafi bölgesinde bu hızla devam etmektedir. Bu sürekli artış olgusu içinde sayısal olarak artan Rotary kulüpleri, Uluslararası Rotary'nin dünya çapındaki programlarının ve etkinliğinin yayılmasında çok önemli bir unsudur. Rotary'nin temel prensiplerinin serbestçe uygulanabileceği her yerde yeni Rotary kulüpleri kurulabilir. Başarılı bir kulübün kurulup çalışmalarını sürdürülebileceği her ortamda yeni bir kulüp kuralabilir.

Yeni bir kulübün kurulabilmesi için o kulübün belirli bir "semt"te veya açıkça sınırları belirli yerel bölge içinde yeterli sayıda iyi karakterli, iş ve meslek adamının bulunması, o yörede bir kulübün kurulması için yeterlidir. Teklif edilecek yeni bir kulübün kurulabilmesi için o yörede en az 40 iş ve meslek sınıfı ile en az 25 üye olmak isteyen kişinin olması gereklidir. Bazı durumlarda mevut kulüplerden bir tanesi, kendi kulübün sınırlarını daraltarak yeni kurulacak kulüp lehine feragatta bulunabilir veya aynı bölgeyi, kurulacak yeni bir kulüple paylaşmayı kabul edebilir.

Yeni bir kulüp, kuruluş aşamasında öncelikle kendi semti veya yöresinde bir araştırma yaparak yeni kulüp kurmak suretiyle yaygınlaştırma imkanlarını araştırmalıdır. Yeni kulüplerin kurulması aşamasındaki kuruluş organizasyonları Bölge Guvernörünün tayin edeceği bir temsilcinin nezaretinde yapılmalıdır. Yeni bir kulübün kurulması sırasında istenilen hususlar Standart Rotray Kulübü Ana Tüzüğünün yeni üylerce kabulü; meslek ve iş sınıflandırmaları açıkça yapılmış 25 yeni üyenin başvuruşu; kayıt için gerekli tescil ücretinin ödenmiş olması, aday kulübün haftalık toplantılarını yapıyor olması ve kurulan yeni kulübün açıkça belirleyen adının benimsenmiş olması gereklidir. Bir aday kulübün resmen Rotary kulübü olarak tanınabilmesi için o kulübün Uluslararası Rotary yönetim kurulu tarafından onaylanması yani charter olayının resmen kabul edilmiş olması şarttır.

Yeni kulüplerin kuruluşuna yardımcı olup işbirliğinde bulunmak her Rotaryenin asii görevi ve bulunmaz bir fırsatıdır. Hergün en az iki yeni Rotary kulübünün dünyanın herhangi bir yerinde kurulmakta olduğunu bilmek; bu yeni kulüplerin yarın ve ileriki günlerin herbirinde devam edeceğini bilmek, dünyada Rotary hizmeti ve Rotary düşüncesinin yaygınlaşmadaki hayatiyetinin bir göstergesidir.